close switcher global page

Zmluvy o poskytovaní softvérových služieb

Vaša priama linka k odborníkom

Zaručujeme Vám rýchlu, konzistentnú a vysoko kvalitnú podporu pre naše softvérové riešenia. Naša technická horúca linka Vám ponúka individuálny servis pre špecifické technické otázky k všetkým našim softvérovým produktom.

Získate konkrétnu podporu prostredníctvom kvalifikovaných poradcov, ktorí s Vami preberú riešenia. Analyzujeme Vaše technické otázky v reálnom čase. Kompetentná a rýchla pomoc, zaručené doby odozvy a rýchle spracovanie charakterizujú našu podporu. Staráme sa o to, aby Váš softvér plnil všetky dôležité úlohy - každý deň. To Vám zaručuje „nepretržitú bezstarostnú“ prevádzku pri maximálnej bezpečnosti.

Veľký dôraz kladieme na vysokú spokojnosť zákazníkov. Výsledkom je vysoká lojalita. K tomuto úspechu výraznou mierou prispieva poskytovanie služieb našimi podpornými tímami.

Vytvorte si presný rozsah našich služieb prostredníctvom rôznych úrovní poskytovania služieb. Sami rozhodnite, akú mieru podpory potrebujete.

Znaky:

  • priame spojenie s našimi odborníkmi
  • individuálny servis
  • rôzne úrovne poskytovania služieb
  • konkrétna a rýchla pomoc
  • bezstarostná prevádzka softvéru

Porozprávajte sa s nami o možnostiach použitia a výhodách zmlúv o úrovni poskytovaných služieb vo Vašom podniku.