close switcher global page

Školenie

Efektívnejší vďaka profesionálnemu použitiu strojov

Inovatívne a vysoké štandardy technológií spoločnosti Messer Cutting Systems otvárajú našim zákazníkom nové šance dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality a produktivity. Najlepší stroj vyrába efektívnejšie, ak je obsluhovaný kvalifikovaným personálom. Ubezpečte sa preto, či Vaše stroje a zariadenia používate čo najlepšie.

Všetci naši školitelia disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rezacích strojov a poznajú odpovede na všetky otázky týkajúce sa zvárania a rezania. Okrem všeobecných informácií Vám radi poskytnú aj množstvo tipov a ukážu Vám, ako dosiahnuť tie najlepšie výsledky aj pri najnáročnejších úlohách. Naši odborníci praktickým spôsobom sprostredkujú účastníkom kurzu ich vedomosti a know-how pre prácu s našimi systémami. Získajú znalosti o najlepšom možnom používaní mnohých vlastností a možností.

Príďte do našich školiacich priestorov alebo nechajte Vašich zamestnancov zaškoliť na mieste. Pomocou najmodernejších školiacich metód vyvinutých Dortmundskou univerzitou sa Vaši zamestnanci naučia, ako optimálne pracovať.

Znaky:

  • koncentrácia technického know-how
  • dokumentácia vrátane presadzovania v praxi
  • technicky a pedagogicky vzdelaní školitelia
  • školitelia s dlhoročnými skúsenosťami
  • praktické úlohy na strojoch
  • výmena know-how s ostatnými účastníkmi
  • bezpečné používanie systémov
  • produktívny pracovný čas po školení
  • motivovaní zamestnanci

Vyžiadajte si náš rozsiahly školiaci program! Alebo navštívte našu modernú platformu pre elektronické vzdelávanie.