close switcher global page

MultiTherm® Eco

Produktívne opracovanie v kompaktnej konštrukcii

Vysoký stupeň automatizácie, ako aj jednoduché nastavenia a obsluha umožňujú vysokú produktivitu a kvalitné konštrukčné diely - rýchlo a hospodárne.

Symetricky zabudované podvozky a parkovací priestor pre nepoužívané agregáty optimalizujú pracovnú šírku v najužšom priestore. Kombinácia autogénneho a plazmového rezania pokrýva veľké rozpätie spracovávaných materiálov a rezacích úloh.

Prvky:

 • pracovná šírka až 3 m
 • rýchlosť rezania až 12 m/min
 • pracovná dĺžka až 38 m
 • Rezacie procesy: autogén, suchá plazma
 • Značkovanie: jamkovanie,  jednotryskové atramentové značenie (InkJet)
 • produktivita a kompaktnosť
 • používateľsky priateľské CNC riadenie pre rýchle nastavenie
 • obojstranné pozdĺžne pohony s vysokou dynamikou posuvu
 • automatické nastavenie plynu pre autogén (Omniflow) a plazmu
 • 12 m / min pohony šetrí čas medzi rezmi
 • Rýchlejšie zdvihák (3 m / min) pre vysokú produktivitu
 • kompaktný
 • symetricky zabudovaný podvozok pre max. úžitočnú šírku
 • možnosť parkovania nepoužívaných horákov nad podvozkom zvyšuje účinnú rezaciu šírku
 • dĺžka podvozku poskytuje maximálnu stabilitu pri minimálnej mŕtvej dĺžke
 • elektrická rozvodná skriňa nad podvozkom nie je vystavená tepelnému žiareniu rezaného plechu a predlžuje sa jej životnosť
 • z bočnej strany prístupná rozvodná skriňa zjednodušuje údržbu