close switcher global page

LaserMat® II

Kvalita na najvyššej úrovni

Lasermat® II je CO2 laserové zariadenie pre rezanie veľkoformátových plechov. Laserový rezonátor je umiestnený na stroj a posúva sa v pozdĺžnom smere. Tým je možné pokryť veľké pracovné plochy, pričom dĺžka laserového lúča v celom pracovnom priestore zostane konštantná. Okrem jednoduchých kolmých rezov sú možné aj úkosové rezy a dostupné sú rôzne možnosti značenia. Popri perfektných kolmých rezoch na zariadení je možné rezať aj úkosy a taktiež ponúka rôzne opcie značkovania.

LaserMat sa vyznačuje vďaka pevnej konštrukcii stroja a lineárnym vedeniam s vysokou rýchlosťou a presnosťou polohovania. Umožňuje spracovanie aj plechov s rozmermi viac ako 12 m x 3 m - v to v jednom procese.

S pracovnými šírkami viac ako 4 m a dĺžkami vodiacich dráh viac ako 50 m je stroj predurčený pre obrovské formáty plechov. CNC riadený laserový systém umožňuje vysokú presnosť rezania vďaka lineárnym vedeniam v pozdĺžnom a priečnom smere. Laserový lúč je v priečnom smere vedený odrazovým zrkadlom s 100 % kompenzáciou dĺžky trasy lúča a tým zabezpečuje trvalo vysokú kvalitu rezania. Sprievodná farebná kamera umožňuje presné sledovanie procesu v celom pracovnom priestore.

Na rozdiel od Fiber laserového systému je možné pri CO2 laseroch upustiť od kompletne uzavretého priestoru. Ochranný štít proti laserovému žiareniu zaručuje laserovú triedu ochrany 1 Nakladanie a vykladanie je možné aj počas prebiehajúceho procesu rezania. Laserové rezacie zariadenie LaserMat je symbolom maximálnej flexibility.

Prvky:

 • Simultánna rýchlosť 140 m/min
 • presnosť polohovania: +/- 0,1 mm
 • centrálne ovládacie stanovište s monitorovaním procesu
 • kompenzácia dĺžky trasy lúča pre trvalé výsledky rezania v celom pracovnom priestore
 • patentovaný magnetický ochranný držiak na ochranu rezacej hlavy
 • úkosové rezanie (voliteľné): do 50°
 • značenie (voliteľné): Inkjet, OmniScript
 • Značenie laserom (štandart)
 • pracovné šírky až do 4 m a dĺžky do 50 m
 • vďaka lineárnym vedeniam najvyššia presnosť polohovania po celej pracovnej ploche
 • najvyššie zrýchlenie až do 0,4 g vďaka bezúdržbovým motorom na striedavý prúd
 • patentovaný magnetický držiak ako protikolízna ochrana na ochranu rezacej hlavy
 • príprava zváracej hrany / rezanie úkosov
 • hlava na úkosové rezanie s nekonečnou rotáciou
 • maximálny vývin sily pri zrýchlení
 • technologická databáza
 • makro ukladanie výpalkov na plech
 • kompenzácia polôh plechov (voliteľné)