close switcher global page

OmniWin 2019

Dizajn a Rozloženie pre početné úlohy rezania plechu

OmniWin 2019 je moderný a flexibilný softvér pre plánovanie a rozloženie, ktorý sa inteligentne prispôsobuje vášmu stroju a vaším potrebám pri rezaní. Preberá všetky úlohy rezania pre výrobu na objednávku pomocou CNC strojov tepelného rezania.

OmniWin 2019 je efektívny a ekonomický program pre malé výrobné série v strojárenskom a výrobnom odvetví, ako aj pri just-in-time výrobe s variabilným množstvom pri zákazkovom rezaní. OmniWin 2019 je ideálnym nástrojom pre plánovanie výroby s tepelným rezaním pre rezanie plameňom, plazmou a laserom pomocou CNC strojov.

IDEÁLNY NÁSTROJ PRE PLÁNOVANIE VÝROBY

Dielne pre tepelné rezanie musia riešiť množstvo úloh týkajúcich sa prípravy práce pred začatím výroby na stroji. Geometria detailov musí byť navrhnutá alebo prevzatá z výkresov zákazníkov. Následne detaily, ktoré budú vyrobené, musia byť rozložené, aby sa minimalizovalo množstvo použitého materiálu. NC plán rozloženia pre stroje musí zabezpečiť rýchle a efektívne spracovanie s vysokou kvalitou rezu. Pri tom je potrebné využívať všetky technologické možnosti stroja, napr. použitím funkcie True Hole alebo Contour Cut.

VÝRAZNÉ ZJEDNODUŠENIE PRACOVNÝCH POSTUPOV

OmniWin 2019 kombinuje najvyššiu technickú flexibilitu a rýchle a efektívne spracovanie. Zároveň sa vaše náklady znížia vďaka tomu, že sa minimalizuje množstvo použitého materiálu. Integrovaná spolupráca s CAD nástrojmi, import a plánovanie rozloženia vertikálnych a ukosených častí umožňuje výrazné zjednodušenie vašich pracovných postupov.

Kľúčové vlastnosti:

  • Výborný nástroj pre rýchlu prácu
  • Znížte vaše pracovné zaťaženie pomocou ľahkého importu a exportu výkresov a plánov
  • Rozsah funkcií je možné ľahko doplniť možnosťami pre špeciálne aplikácie