close switcher global page

OmniFab 2019

Automatizácia, transparentnosť a dostupnosť vo výrobe

OmniFab 2019 je softvérový balík, ktorý ponúka ako spoločnosť v oblasti technológie rezania a rezania plameňom riešenie šité na mieru pre vašu výrobu súvisiacu s objednávkami. Integruje technológiu stroja Messer do vašich obchodných procesov.

OmniFab 2019 je modulárny softvérový balík, ktorý rastie podľa vašich požiadaviek. Moduly je možné kombinovať tak, aby boli presne prispôsobené konkrétnej situácii.

Automatizuje procesy

Všetky systémy pracujú "ruka v ruke" v celom hodnotovom reťazci spoločnosti.
Údaje o objednávaní z ERP systému sú k dispozícii vo vašom CAD / CAM softvéri. Výsledky z výroby sa bez problémov vrátia späť do vášho ERP systému s údajmi o objednávke.

Výsledok je transparentný

Predbežne vypočítané výrobné časy a spotreba materiálu sú kontrolované reálnymi údajmi a automaticky upravené.

Zvyšuje dostupnosť vašich strojov

Z údajov o stroji môžete generovať plánované intervaly údržby a odhaliť potenciál na optimalizáciu.
Výsledok: konkurenčná výhoda prostredníctvom zvýšenej efektívnosti výroby.

Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na miestnu podporu.