close switcher global page

Softvér

Integrácia procesov orientovaných na stroje a podnikovo-hospodárskych procesov

Stroj a softvér z jednej ruky zaručujú bezproblémový chod všetkých procesov celou tvorbou hodnoty. Naši zákazníci tak dosiahnu najlepšie využitie zdrojov pri zanedbateľnom objeme investície.

Od vyhotovenia ponuky až po výslednú kalkuláciu. Od skonštruovania konštrukčných dielov cez vytvorenie krabicových schém, prenos schém do stroja až po rezanie dielov.
Silné stránky portfólia produktov MesserSoft spočívajú v nízkom investičnom rámci pri veľkom rozsahu funkčnosti. Naše produkty sú účinným spojovacím článkom medzi Vašimi strojmi a Vašom podnikovo-hospodárskou platformou. Štíhle, funkčné a na odvetvie orientované produkty sú nanajvýš jednoduché pri zavádzaní, spravovaní a obsluhe.

Intenzívne zákaznícke vzťahy, ako aj prehľadné nasledovné náklady na údržbu a starostlivosť hovoria za naše softvérové riešenia práve v hospodársky ťažkých časoch. Toto je inovatívna ponuka pre všetky kovospracujúce podniky, aby optimalizovali všetky IT procesy rezacej techniky a techniky rezania kyslíkom na obvyklú kvalitu spoločnosti Messer.

Informačné technológie orientované na stroje

OmniWin 2013 je moderný a Vašim potrebám prispôsobený konštrukčný softvér a softvér na automatické ukladanie výpalkov na plech, ktorý je inteligentne prispôsobený Vášmu stroju. OmniWin 2011 preberá všetky nadchádzajúce rezacie úlohy prispôsobené Vašim potrebám zákazkovej výroby s CNC riadenými strojmi na rezanie kyslíkom

Špeciálne rezacie procesy ako rezanie úkosov, rezanie geometrických tvarov, panelov v lodiarskom priemysle alebo pásov zabezpečuje OmniBevel 2011.