close switcher global page

Vodný stôl

NAJLEPŠIE RIEŠENIE PRE REZANIE NA VODE ALEBO POD VODOU

Vodný stôl bol vyvinutý inžiniermi, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti s používaním vodných stolov pri plazmovom rezaní.

Použitie komôr umožňuje jednoduché dvíhanie a znižovanie hladiny vody v sekundách. Priehradky používateľovi umožňujú nastaviť úrovne pre príslušné použitie:

 • rezanie na vode
 • rezanie úplne pod vodou
 • zníženie hladiny vody pre nakládku a vykládku

CHARAKTERISTIKY:

 • modulová konštrukcia sa prispôsobí všetkým pracovným oblastiam
 • k dispozícii s nosnými priečkami pre flexibilné použitie
 • rýchle dvíhanie a znižovanie hladiny vody
 • k dispozícii ako kompletný stôl alebo ako montážna súprava so všetkými výrobnými výkresmi
 • patentovaný ejektor pomáha výrazne zredukovať spotrebu vzduchu
 • znižuje tepelnú deformáciu
 • minimalizuje tepelne ovplyvnenú oblasť
 • prach a troska zostávajú viazané vo vode
 • malý ventilátor/filtračná jednotka s horným odsávaním je dostačujúca