close switcher global page

Vodný dopravníkový stôl

AUTOMATICKÉ SAMOČISTENIE

Možnosť samočistenia pre vodné stoly znamená automatické vynášanie strusky, kovového odpadu a malých častíc zo stola.

Pre tento účel je stôl pod vodou vybavený širokým gumovým pásom, a to po celej svojej dĺžke. Na konci stola zdvíha pás nahromadenú strusku a malé častice ponad okraj zachytávacej vane a dopravuje ich do zberného kontajnera.

Vlastnosti:

  • odpadá kontakt s vodou vo vani pri vyberaní nečistôt zo stola
  • žiadne prestoje stroja z titulu vyberania nečistôt
  • struska a prachové častice sú kompletne dopravené do vonkajšieho zberného kontajnera