close switcher global page

Vibračný dopravník rezacieho stola

Možnosť samočistenia pre rezacie stoly

Vibračný dopravník rezacieho stola je vhodný pre laser, plazmové rezanie do 400 A a autogénové rezanie do 200 mm.

Vibračné žľaby vo vibračnom dopravníku umiestnené pod stolom automaticky dopravujú malé diely, strusku a prach do zbernej nádoby na konci stola.

Vlastnosti:

  • žiadna odstávka stola počas čistenia
  • žiadna odstávka stroja pri vyprázdňovaní zbernej nádoby na strusku
  • odpadá časovo náročné hľadanie malých dielov pod mriežkovým roštom
  • samočistenie je možné aj počas rezacieho procesu
  • automatické dopravovanie malých dielov zo stola, skôr ako dôjde v dôsledku pokračujúceho rezacieho procesu k ich poškodeniu (obzvlášť dôležité pri ušľachtilej oceli)