close switcher global page

Rezacie stoly

Doplnok pre Vaše stroje

Plne integrujte Vaše rezacie systémy do výroby s použitím našich periférnych zariadení. Naša environmentálna technika je absolútne vhodná na rezanie, ako aj pre automatizáciu techniky a materiálové hospodárstvo.

Naše rezacie stoly sú ideálnym doplnkom pre Vaše rezacie stroje. Vybavené doplnkovými systémami na odvádzanie splodín chránia používateľa pred škodlivými splodinami a chránia životné prostredie. Filtračné zariadenia boli vyvinuté špeciálne na filtráciu vzduchu, čistenie, odstraňovanie pevných látok a ventiláciu priemyselných a výrobných zariadení. Odsávacie a filtračné zariadenia pre rezanie a zváranie zabezpečujú primerané pracovné podmienky a čisté životné prostredie.