close switcher global page

Modernizácia

Vyššia produktivita s novou technológiou pre existujúce stroje

Ak si zakúpite výrobok spoločnosti Messer Cutting Systems, tak pristupujete na partnerstvo. Vaše potreby budú riešené individuálne. Takto dosiahneme maximálnu spokojnosť zákazníka a správne riešenie pre zabezpečenie Vašej produktivity. Prostredníctvom nášho programu modernizácie ponúkame množstvo možností na optimalizáciu a aktualizáciu Vašich rezacích strojov. Pre zlepšenie efektívnosti a životnosti systémov sú komponenty pridávané alebo vymieňané.

Prestavba alebo dodatočné vybavenie dostávajú Vaše systémy na najnovšiu úroveň techniky založenom na aktuálnych štandardoch. Nainštalujte napr. moderné počítačové riadenia alebo horáky s automatickou kontrolou výšky. Typickými komponentmi pre dodatočné vybavenie najnovšej generácie sú zdroje pre plazmový proces rezania alebo vysoko výkonné rezacie horáky.

Pre nadproporčné zvýšenie produktivity často stačí len zvýšenie počtu horákov na stroji. Dodatočné procesy značenia pomocou prášku, plazmy alebo atramentu zjednodušujú používanie rezaných dielov pre nasledovné výrobné kroky.

Modernizácia maximalizuje produktivitu tým, že používate najnovšie funkcie. Minimalizujete prestoje vďaka údržbe a dodatočnému vybaveniu. Prestavba a dodatočné vybavenie dávajú Vašim rezacím strojom novú životnosť.

Znaky:

 • špeciálne balíčky a koncepty prestavby pre kompletné systémy
 • demontáž
 • výmena
 • prestavba
 • CNC riadenia, pohony, zariadenia na nastavenie výšky a ovládanie výšky, horáky, hadice, káble, rezacie stoly a mnoho iného
 • kompletná demontáž a montáž
 • rozsiahla dokumentácia so schémami zapojenia
 • predmontáž
 • JOBOX vrátane všetkých nástrojov a hardvéru pre inštaláciu
 • vysoký nárast výkonu za nízku investíciu
 • krátke prestoje
 • lepšia dostupnosť náhradných dielov a spotrebných materiálov