close switcher global page

Systémy na odsávanie prachu

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

S našimi modernými odsávacími stolmi a filtračnými zariadeniami pomáhame našim zákazníkom pri ochrane životného prostredia. Sústreďujeme sa na najlepšie technické a hospodárne riešenia pre Vás.

Ako rodinný podnik s dlhodobo stanoveným, presvedčivým postojom dbáme na záujmy budúcich generácií. Z tohto dôvodu nám leží na srdci ochrana životného prostredia a udržiavanie obmedzených prírodných zdrojov.

Naše moderné odsávacie stoly a filtračné zariadenia prispievajú k ochrane životného prostredia na jednej strane a na druhej zlepšujú pracovné podmienky v prevádzkach. Naša technológia procesu zabezpečuje šetrné využívanie energie a spotrebných materiálov.

Messer okrem toho kladie veľký dôraz na plnenie najvyšších štandardov pre bezpečnosť a zdravie. Naše služby zahŕňajú informácie a školenia o bezpečnej obsluhe našich systémov.