close switcher global page

Bezpečnostné kontroly

Servis pre zdravie a bezpečnosť

V dôsledku nariadenia o prevádzkovej bezpečnosti je v súčasnosti samotný podnik vo väčšej miere zodpovedný za potrebnú bezpečnosť pri práci pri manipulácii so zariadeniami na prívod plynu.

  • Povieme Vám, ako dodržiavať všetky zákony, ktoré sú relevantné pre Váš podnik a okrem toho Vám poradíme pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa bezpečnosti pri práci.
  • Pomôžeme Vám pri zaznamenávaní dodržiavania bezpečnostných noriem v súlade s nariadeniami a tým vytvoriť základe pre preventívnu poistnú ochranu.
  • Poskytneme Vám podporu, aby ste splnili predpoklady pre certifikácie a audity.
  • Na želanie vykonáme pravidelné prehliadky Vášho zásobovania plynom priamo na mieste pre včasné rozpoznanie prípadných zdrojov porúch.