close switcher global page

Rezanie autogénom

Mimoriadne ekonomický proces

Autogénne rezanie kyslíkom je jednou z najvýznamnejších výrobných metód v kovopriemysle.

Nahrievací plameň zohreje obrobok určený na rezanie na teplotu tavenia materiálu. Následne je na zohriate miesto vypustený prúd s minimálnym obsahom 99,5 % čistého kyslíka.
Dochádza k prepaľovaniu, kyslíkový prúd sa prepracováva na spodnú stranu materiálu. Horák sa posúva dopredu a vzniká úzka deliaca (rezná) štrbina. Podľa tejto metódy je možné rezať všetky nízkolegované ocele.

Aj napriek vzrastajúcemu významu ostatných rezacích procesov ako rezanie plazmou a laserom, zostáva rezanie kyslíkom veľmi hospodárnou metódou. Pri veľkých hrúbkach materiálov do 900 mm neexistuje žiadna alternatíva k rezaniu kyslíkom.

Strojové rezanie kyslíkom zaručuje rýchle, bezpečné prepálenie, vysokú rýchlosť rezania a umožňuje výrobu komponentov s hotovými rozmermi bez následného obrábania. Na prípravu zvarových spojov je možné vytvoriť rezy V, X, Y a K.

Vlastnosti:

  • Hrúbka plechu: 3 mm až 2800 mm
  • Bežne: 10 mm až 300 mm

Kľúčové prvky:

  • dobrá kvalita rezu
  • hladká, kolmá rezná plocha
  • metalurgicky dokonalé povrchy (oxidované)