close switcher global page

Úkosové plazmové rezanie

Kráľovská trieda

Úkosové rezanie si vyžaduje dokonalú znalosť stroja a procesu rezania. Rohy, zárezy a zaoblenia musia byť rezané pomocou špeciálnych cyklov, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita. Úkosové rezanie kladie vysoké požiadavky na programovanie. Pre dokonalé nastavenie agregátov na úkosové rezanie sú potrebné špeciálne doplnkové funkcie.

Pri úkosovom rezaní musia byť rezy opakované, ak je potrebných viac úkosov. V závislosti od procesu rezania sú potrebné špeciálne geometrie spúšťania. Okrem toho musia byť rezaným úkosom optimálne prispôsobené technologické parametre ako rýchlosť rezania a rezacia energia. Znie to komplikovane. A veru aj je. Sú to však presne tie drobné osobitosti, ktoré robia "Messer Cutting Systems" tým, čím je. V spoločnosti Messer Cutting Systems nájdete množstvo agregátov na úkosové rezanie. Všetky sú dokonale vhodné na Vaše rezacie aplikácie. Môžete si vybrať medzi autogénnym, plazmovým a laserovým úkosovaním, medzi automatickými, ako aj manuálnymi systémami. Automatické agregáty pracujú úplne samostatne, bez manuálneho nastavovania.

Kľúčové vlastnosti:

  • úkosy I, V, X, Y
  • hrúbka materiálu pre úkosy do 50 mm
  • hrúbka materiálu pre vertikálne rezy do 50 mm
  • hrúbka materiálu pre začiatok reznu na hrane 100 mm
  • max. polomer 45°
  • nekonečná rotácia rezacej hlavice okolo vlastnej osi
  • interpolácia uhla úkosov (plynulý prechod počas rezania od minimálneho do maximálneho odklonu horáka)
  • možné rezanie kladných a záporných úkosov v jednom kuse