close switcher global page

Plazmové rezanie

Rýchle, presné a vysoko kvalitné

Plazmové rezanie bolo pôvodne vyvinuté na tepelné rezanie materiálov nevhodných na plameňové rezanie, ako vysoko legované ocele alebo hliník. V súčasnosti sa metóda využíva aj na hospodárne rezanie tenkých, nízko legovaných ocelí.

Rozsah rezania pre plazmovú technológiu závisí od hrúbky materiálu od cca 0,8 až po 160 mm. Pri hrúbke približne 50 mm je plazmové rezanie rýchlejšie ako rezanie autogénom.
Hovorí sa tiež o tavnom plazmovom rezaní, keď sa materiál vplyvom plazmového oblúka taví a tlakom plynu je vyplavovaný z reznej škáry.

Pomocou špeciálnych agregátov môžu byť úkosové rezy prostredníctvom plazmovej techniky pretvorené na prípravu zvarového spoja. Na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a lepšej opakovateľnosti je v súčasnosti k dispozícii elektronicky regulovateľná automatická plynová konzola.

Súčasná technológia presného plazmového lúča umožňuje kvalitné rezy bez kontinuálneho rozstrapkania, s menšou hĺbkou drsnosti, menším odklonom lúča a vyššou presnosťou opakovania. Na riadenie sa pritom zvolí len jeden dátový súbor z databázy a všetky parametre budú automaticky prenesené a nastavené na plazmový systém.

Toto je obzvlášť hospodárne pri často sa meniacich rezacích úlohách.

Vlastnosti:

  • Hrúbka plechu: 0,8 mm až 160 mm
  • Bežne: 3 mm až 75 mm