close switcher global page

Laserové rezanie

Najlepšia kvalita, najvyššia presnosť

Pri rezaní laserom je lúč sústredený na materiál cez otvor trysky, čím je tento zohrievaný a tavený. Pomocou rezacieho plynu, ktorý spravidla koaxiálne prúdi cez trysku, dochádza k vyfukovaniu škváry.

Pri laserovom rezaní existujú tri rôzne metódy:

Pri sublimačnom rezaní laserový lúč materiál bezprostredne odparuje (sublimácia). Nereaktívny (inertný) rezný plyn (napr. dusík) vytláča odparený materiál z reznej štrbiny. Typickými materiálmi sú okrem iného drevo a plast. Takto je možné rezať aj tenký kov. Rezanie sa vyznačuje tým, že materiál je laserovým lúčom zohriaty len na teplotu horenia. Ako rezný plyn sa používa kyslík. Týmto materiál horí a oxiduje. Spoločne s dodatočnou spaľovacou energiou sa taví oxid. Rezací kyslík vyfukuje taveninu z reznej štrbiny. Typickým materiálom je nelegovaná oceľ (konštrukčná oceľ).

Pri tavnom rezaní je materiál bezprostredne roztavený laserom. Ako pri sublimačnom rezaní, aj tu sa používa ako rezací plyn inertný plyn, väčšinou dusík, na vytláčanie taveniny z reznej štrbiny. Táto metóda je typická pre rezanie legovanej ocele (nerezová/ušľachtilá oceľ).

Pri všetkých metódach je rezná štrbina v porovnaní s inými metódami tepelného rezania veľmi malá. Spočíva to v malom ohnisku laserového lúča. Tak dôjde k roztaveniu pomerne malého množstva materiálu. Laserová energia sa využíva veľmi účinne. Prívod tepla do materiálu je nízky, takže je možné vyrezávať aj malé útvary.

Rezné hrany sú rovné, čo vedie k vysokej presnosti procesu rezania dielov.

Laserové rezanie používajte v najrôznejších odvetviach, najmä tam, kde Vám ide o vysokú presnosť v geometrii dielov a reznej hrany. Obzvlášť je vhodné pre oceľové plechy s hrúbkou do 20 mm, za určitých okolností do 25 mm. Pritom sa používa hlavne CO2 laser a vláknový laser. Pri väčších hrúbkach má laserové rezanie význam len výnimočne. Tu sú vhodné iné metódy rezania (rezanie autogénom, rezanie plazmou). Pre ešte vyššiu flexibilitu môže byť laserové rezanie skombinované s plazmovým rezaním.

Vlastnosti:

  • Hrúbka plechu: 0,1 mm až 50 mm
  • Bežne: 1 mm až 25 mm

Kľúčové vlastnosti:

  • laserový lúč je možné zaostriť na veľkosť bodu cca 0,2 mm
  • laserový lúč: koherentný, monochromatický, vysoko energetický
  • veľmi vysoká výkonová hustota (niekoľko MW/cm2)
  • vysoká až priemerná kvalita rezu (drsnosť)
  • nízky prívod tepla