close switcher global page

Odmietnutie zodpovednosti

Poučenie podľa § 6 zákona o teleslužbách (TDG)
Tieto stránky boli vyhotovené spoločnosťou:
Messer Cutting Systems GmbH

zastúpenej konateľom:
Siegfried Schabel (predseda)
John V. Emholz
Oliver Friz

Otto-Hahn-Straße 2 - 4
64823 Groß-Umstadt
Nemecko

T +49 6078 787-0
F +49 6078 787-150
Email info@remove-this.messer-cutting.com

Okresný súd Darmstadt HR B 33066
IČ DPH: DE812490973

Právne poučenie

Vylúčenie ručenia

Obsah týchto stránok bol zostavený a skontrolovaný s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Messer Cutting Systems Však nepreberá žiadnu záruku za úplnosť, správnosť a najnovšiu aktualizáciu a preto odmieta akékoľvek ručenie za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo využívaním webovej stránky.

Spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo vymazať údaje. Spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH nezodpovedá za obsahy iných webových stránok, na ktoré odkazuje prostredníctvom hyperlinkového odkazu alebo za stránky, ktoré prostredníctvom hyperlinkového odkazu odkazujú na internetové stránky spoločnosti Messer Cutting & Welding GmbH.

Informácie k ochrane osobných údajov

S osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktných formulárov našej webovej stránky alebo ktoré boli získané pri návšteve našich webových stránok, nakladáme dôverne podľa zákonných ustanovení. Získané údaje slúžia spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH výlučne na účel odpovedania na Vaše požiadavky na poskytnutie informácií a dopyty a ponuky produktov a služieb.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafy, zvukové, video a animačné súbory, ako aj ich príprava podlieha autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Ich poskytovanie, zmena alebo používanie si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH. Naše webové stránky môže obsahovať obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tých osôb, ktoré ich poskytli k dispozícii.