close switcher global page

Úroveň podpory

Pre všetky úrovne každodennej praxe

S podporou na bronzovej, striebornej, zlatej alebo platinovej úrovni od spoločnosti MesserSoft môžete pokryť všetky požiadavky každodennej praxe pri používaní softvérov OmniCalc, OmniWin a súvisiacich doplnkových výrobkov.

"Stačí správa od vás a naši odborníci vám pomôžu. Telefonicky, on-line alebo osobne na mieste. Vy rozhodnete, ako často a ako rýchlo. Skutočne."

Náš tím podpory sa skladá z vysoko kvalifikovaných odborníkov pre jednotlivé výrobky, ktorí poznajú naše produkty podrobne a môžu ich optimalizovať pre prostredie vašej aplikácie. Nezávisle na tom, ktoré požiadavky máte vo vašej firme a ako rýchle prebiehajú zmeny vášho podnikateľského prostredia. Zaručujeme vám rýchlu, hospodárnu a vysoko kvalitnú podporu.

Bronzová úroveň

Naša základná podpora bronzová ponúka horúcu linku a webovú podporu. Pomôžeme vám so všetkými technickými otázkami a problémami týkajúcimi sa všetkých aspektov našich výrobkov.

Strieborná úroveň

Ponuka našej štandardnej podpory na bronzovej úrovni a navyše prístup k aktualizáciám, opravám a rozšíreniam pre všetky výrobky. Pri striebornej úrovni podpory Strieborná si chránite svoje investície do softvéru pre budúcnosť a zaistíte si, že bude vždy v aktuálnom stave.

Zlatá úroveň

Náš balíček prémiovej podpory Zlatá, ktorý zahŕňa striebornú úroveň podpory a navyše okamžitý zásah pri oznámených prípadných problémoch s aplikáciami kritickými pre chod podniku, plus dostupnosť špecialistov pre jednotlivé výrobky do 3 pracovných dní pre pomoc na mieste, plus členstvo v expertnej skupine MesserSoft so seminármi a programami pre zdieľanie skúseností s našimi špecialistami pre jednotlivé výrobky.