close switcher global page

Cena podpory

Jednoduchý model

Naši zákazníci majú veľmi rôzne potreby v oblasti podpory. Jedna vec je spoločná pre všetkých našich zákazníkov: vedomosti o týchto produktoch a odborné znalosti sa zvyšujú s počtom využívaných výrobkov. Súčasne intenzita potrebnej podpory na jednotlivú inštaláciu klesá.

Na rozdiel od našich konkurentov pri stanovovaní cien nechceme požadovať ďalšie poplatky za podporu za každý ďalší dodaný produkt a tento prístup prenášame priamo k zákazníkom. Namiesto toho radšej odmeňujeme zákazníkov, ktorí využívajú viacero našich produktov.

Z tohto dôvodu spoločnosť MesserSoft má iba dve cenové úrovne podpory.

Podpora jednotlivej licencie

Ak máte iba jednu licenciu pre OmniWin, OmniBevel alebo na súvisiace doplnkové produkty, potom využite náš úsporný program podpory pre jedinú licenciu, ktorý podporuje jednu licenciu v jednej lokalite.

Multilicenčná podpora

OmniWin, OmniBevel alebo súvisiace doplnkové produkty sú inštalované a používané vo vašej firme na jednom mieste, avšak na viacerých pracovných staniciach. V tomto prípade využite našu multilicenčnú podporu pre každú lokalitu (bez ohľadu na počet nainštalovaných produktov) za pevnú paušálnu cenu".