close switcher global page

Podpora

Koncepcie, ktoré spĺňajú vaše potreby

Naša podpora vám ponúka bezpečnosť, stabilitu a dostupnosť. Partnerstvo, ktoré ideálne zodpovedá koncepcii vašej prevádzky.

Plnenie

Na nasledujúcich stránkach môžete nájsť ďalšie informácie o podpore na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni.

Naše úrovne podpory bronzovú, striebornú a zlatú je možné využiť pri technológiách OmniWin, OmniBevel a všetkých doplnkových výrobkoch.

Ceny

Ak používate jeden z našich výrobkov, využite náš úsporný program podpory pre jedinú licenciu. Samozrejme so všetkou podporou na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni.

Ak používate viac výrobkov, využite našu multilicenčnú podporu prepojených licencií. Jediná, primeraná a jednotná cena bez ohľadu na to, koľko z našich výrobkov ste skombinovali a nezávisle na tom, koľko licencií využívate.

Zmluvy o podpore sa vždy uzatvárajú nezávisle pre každú lokalitu, v ktorej využívate naše výrobky.