close switcher global page

Zákazkové rezanie a obchodovanie s oceľou

Pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zmluvným rezaním, ako aj pre strediská služieb týkajúcich sa ocele, hrá dôležitú úlohu spoľahlivý partner pre rezanie a zváranie. Pre rezacie systémy pre tieto odvetvia sme partnerom, ktorého sa oplatí si zvoliť.

Oceľ je najčastejšie používaný materiál na svete. Jej elasticita, ohybnosť a opätovná použiteľnosť z nej robia najužitočnejší materiál na priemyselné spracovanie na svete. Oceľ súčasne predstavuje aj veľký nákladový faktor pre väčšinu výrobných a stavebných spoločností.

Implementujeme množstvo oceliarskych aplikácií v širokom sortimente pri zákazkovom rezaní, ako aj pri obchodovaní s oceľou. V súčasnosti sme spoľahlivým partnerom pozdĺž celého hodnotového reťazca, ktorý je známy presným plnením požiadaviek zákazníka.