close switcher global page

Strojárenská výroba

Jedna z najstarších a najrozsiahlejších technických disciplín - strojárenstvo - patrí k tým odvetviam, ktoré vsádzajú na celý program Messer Cutting Systems. Pre výrobu a využívanie tepla a mechanickej energie na vývoj, výrobu a prevádzku strojov a nástrojov.

Výrobky spoločnosti Messer Cutting Systems plnia svoju spoľahlivú prácu v závodoch, priemyselných zariadeniach a pri výrobe strojov, pri vykurovacích a chladiacich systémoch, prepravných systémoch, lietadlách a lodiach, robotike, pre lekárske prístroje a mnohé ďalšie výrobky.