close switcher global page

Stavebníctvo

Stavebný priemysel je jedným z najrozmanitejších odvetví. Pokrýva širokú škálu rôznych oblastí, v ktorých sa využívajú zvárané dielce a konštrukcie.

Naši zákazníci majú osobitnú záľubu vo flexibilitu našich produktov a služieb. Messer Cutting System je pre Vás dokonalým partnerom, obzvlášť vtedy, keď si potrebujete zlepšiť nákladovú efektívnosť a kvalitu. Našu širokú paletu produktov a služieb používa na celom svete mnoho stavebných firiem na výrobu rámov, krytov, výstavbu mostov a mnohých iných. Nevyužívajú sa len stroje a komponenty, ale bohato sa využívajú aj naše softvérové riešenia, školenia a ďalšie služby.