close switcher global page

Energetické hospodárstvo

Odvetvie energetiky je rozhodujúce pre infraštruktúru a udržanie väčšiny spoločností.

Práve v odvetví zásobovania energiou je potrebné rezanie a zváranie obrovských oceľových platní, ktoré vážia tony. Dodávame technológie, ktoré to umožňujú. Veľmi presne a maximálne hospodárne.