close switcher global page

Inovácie pre svetový priemysel

Od konštruovania lodí až po elektronický priemysel

Od stavby lodí až po elektronický priemysel - náš sortiment je mnohotvárny, rovnako ako sú úlohy, ktoré dostávame zo širokej škály priemyselných odvetví, kde pôsobíme.

Naša paleta produktov je tak rozmanitá ak úlohy, ktorými nás poverujú naši klienti z mnohých odvetví. Od spracovania ocele a kovov, strojárenstva a výroby poľnohospodárskych strojov, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, výrobcov automobilov, lodí, železníc a elektronických výrobkov až po výskum, lekársku a ekologickú technológiu. Tu potrebujú naši zákazníci riešenia pre malé, ale rozhodujúce detaily. Tieto jemné detaily zbožňujeme rovnako ako naše veľké projekty. Pre Vaše špeciálne požiadavky máme k dispozícii technické školiace a kompetenčné centrá. Takto sa môžete úplne koncentrovať na rozhodujúce technické inovácie vo Vašom odvetví.