close switcher global page

Svet dokonalosti (World of Excellence)

Na prvý pohľad

Spoločnosť Messer Cutting Systems je globálnym poskytovateľom špičkových technológií. Ponúkame produkty a služby pre kovospracujúci priemysel, ktoré nasadzujú kritériá na celom svete. Ako pionieri odvetvia dodávame kompletné riešenia a strategicky sa sústreďujeme na poradenstvo pre našich zákazníkov a zákaznícky orientované inovácie. Spoločnosť je zastúpená 5 hlavnými sídlami s výrobnými závodmi s viac ako 800 zamestnancami vo viac ako 50 krajinách.

Naša paleta produktov zahŕňa zariadenia na rezanie autogénom, plazmou a laserom, od manuálne ovládaných strojov až po špeciálne stroje pre lodiarsky priemysel, ako aj stroje a zariadení pre autogénové zvárania, rezania, letovanie a nahrievanie. Náhradné diely, opravy, modernizácia, údržba a servis, ako aj environmentálna technika pre systémy kompletizujú náš program. Naše softvérové riešenia optimalizujú výrobné a obchodné procesy. Sústreďujeme sa na intenzívny dialóg s našimi zákazníkmi - naše moderný školiace a aplikačné centrá túto požiadavku zvýrazňujú. Sme partnerom voľby pre rezacie systémy a poradcom pre našich zákazníkov.

Pre ďalšie informácie nasledujte prosím odkaz na
World of Excellence