close switcher global page

Zamestnávateľ

Máme radi rozmanitosť

Našimi cieľmi sú - rozpoznať potenciál zamestnancov, motivovať ich a zlepšiť ich kvalifikácie. Máme záväzok voči záujmom zamestnancov, ako aj budúcnosti spoločnosti Messer Cutting Systems.

Tento cieľ dosahujeme pomocou špeciálnych programov pre vývoj špecifických cieľových skupín. Dôsledná náborová politika a systematické plánovanie zaručujú, že naši zamestnanci sú kvalifikovaní a zvyšujú šance na postup každého jednotlivca.

Pre Váš profesionálny, osobný, ale aj interkultúrny rozvoj máte možnosť pracovať v spoločnosti Messer na celom svete. Výmena si nevyžaduje len medzinárodnú spoluprácu v rámci skupiny, ale aj vzájomné porozumenie.

Školíme, rozvíjame a požadujeme motivovaných, výkonných a čestných zamestnancov. Za to očakávame zodpovednosť a tímového ducha.